uvm logo

Vejledende Læsetest for Voksne, 2. udgave

Vejledning

 

VLV-2 er udviklet til brug for uddannelsesinstitutionernes vejledning af voksne ved indgangen til Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

 

Sigtet med VLV-2 er at afdække aspekter af voksnes læse- og sprogfærdigheder med henblik på at bidrage til besvarelse af følgende spørgsmål:

1.      Kan det anbefales, at den voksne deltager i et læseundervisningstilbud?

2.      Kan det anbefales, at den voksne i stedet henvises til et generelt sprogundervisningstilbud?

3.      Kan det anbefales, at den voksne henvises til test for ordblindhed?

 

Opfølgning med deltageren

Testleder eller en vejleder gennemgår efter testafviklingen resultatet med hver enkelt deltager.

Testen efterfølges altid af en individuel vejledningssamtale, som tager udgangspunkt dels i deltagerens testresultater, dels i læsekravene på deltagerens aktuelle AMU-uddannelse, dels i deltagerens fremtidige erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesønsker og læsekravene i forhold hertil samt i de forskellige læseundervisningstilbud, både i AMU og efter anden lovgivning, her især FVU.

Testen er ikke et undervisnings- eller træningsmateriale. Der må ikke udleveres facitliste til testen eller lignende til deltageren.

 

Skriv til supporten

Ring til supporten: 70 21 21 55

Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Tlf. 33 92 50 00